Falu Rödfärg är ett av de mest kända varumärkena i Sverige. Alla vet dock inte att det är en form av slamfärg.

Slamfärger är färger bestående av färgpigment som slammats upp i ett lim eller klister. I traditionell slamfärg är detta klister gjort av mjöl och vatten, och sedan tillsätts linolja eller andra organiska ämnen för att förstärka bindemedlet. Slamfärg har använts, och används fortfarande, för målning av träytor utomhus. Alla traditionellt rödmålade hus som står i Sverige är inte målade med Falu Rödfärg, som är den mest kända slamfärgen, men man kan vara ganska säker på att de är målade med slamfärg. Det har funnits, och finns fortfarande, flera andra tillverkare av röd slamfärg i landet.

Många skåningar är bekanta med ett annat varumärke när det kommer till slamfärg: Glor-Isol. Den togs fram av färghandlaren Thord Schunnesson i Stehag, mellan Höör och Eslöv, på 30-talet. Mer om Glor-Isol finns att läsa här.

Instruktioner för målning

Det bästa underlaget för slamfärg är nytt, ohyvlat virke eller på trä som tidigare målats med slamfärg. Det går inte att måla över annan färg med slamfärg. Nytt virke kan behöva behandlas med mögelhämmande medel om det finns risk för mögelangrepp. Täck över grunden på huset, stuprör, fönster och stenplattor med papp eller plast, och låt den sitta kvar tills färgen har torkat.Träpanel med flagnande rödfärg

Förarbete: Om fasaden ska målas om börjar man med att borsta eller tvätta träet, och ta bort löst sittande färg med stålborste. Var beredd på att det kan damma en hel del. Borsta sedan med en mjuk borste, spola rent med vattenslang och vänta tills träet är helt torrt innan du börjar måla. Måla inte om temperaturen utomhus är lägre än fem grader. Måla inte heller på ytor som värmts upp i solen, eller som ligger i direkt solljus. Man bör också vara beredd på att färgen kan börja rinna om det regnar kraftigt, så om man kan bör man undvika att måla när det är risk för regn.

Späd färgen med minst 10 % vatten, vilket för det mesta motsvarar en liter vatten per hink färg. Undvik dock andra tillsatser, eftersom de kan försämra färgens egenskaper. Måla på ett tunt lager på fasaden med rödfärgs- eller plafondpensel. Måla uppifrån och ned, och rugga upp områden där färgen ”smiter” med sandpapper för att få färgen att fästa bättre. Eftersom ändträet suger upp mer färg kan man behöva stryka på lite mer färg där. Däremot stämmer det inte, som en del tror, att man skyddar träet bättre om man stryker på ett tjockt lager färg från början. Snarare tvärt om, faktiskt.

Efter ett dygn kan man måla nästa lager på fasaden. Även då ska man stryka ett tunt lager. Om färgen börjar flagna, borsta bort löst material och måla om med slamfärg. Flagningen beror oftast på att det ligger ett lager av damm mellan väggen och den nya färgen.

Slutligen: hur ofta behöver man måla om? Det beror på vilken typ av slamfärg man använder, men man kan räkna med att målningen håller i minst fem år.